jueves, 10 de febrero de 2011

PARLAR

       A causa que hem de seguir la bona praxi, em vaig decidir per fer el vídeo sobre mi mateixa i així ho vaig utilitzar com a exemple perquè l'alumnat sabés el que havien de fer, d'aquesta manera tenien una idea més clara de l'objectiu final de l'activitat.
La raó per la qual em vaig decantar per fer aquest vídeo és perquè m'agrada col·leccionar postals, així que quan vaig ser alumna Erasmus a Liverpool vaig aprofitar per viatjar pel Regne Unit, i així em vaig fer amb un bon nombre de postals que comprava per tenir-les de record dels llocs que havia visitat. Així que vaig pensar que era una bona idea muntar el powerpoint utilitzant les meves pròpies imatges.

       Aquesta activitat està proposada per realitzar-la amb 1è de Batxillerat, ja que tenen un major domini de la llengua i coneixen més expressions i temps verbals per poder expressar-se d'una manera més organitzativa, clara i sabent que tenen una audiència davant.


       L'activitat consisteix a realitzar una exposició oral sobre un tema (una experiència personal, un viatge, un somni, etc.) tenint en compte que han d'utilitzar tots els temps possibles del passat. A més han de treballar amb un suport gràfic (fotos, imatges o powerpoint com he utilitzat jo) com a eina de suport a la seva exposició.

Objectius:
• Seleccionar el material adequat com a suport gràfic.
• Expressar les seves pròpies experiències.
• Practicar parlant sobre esdeveniments en el passat.

Continguts:
• Utilitzar el vocabulari apropiat per a això.
• Usar correctament tots els temps del passat (simple, continu), present i passat perfecte i tercer condicional.
• Utilitzar expressions de temps.
• Fer ús de connectors per organitzar correctament l'exposició.

Metodologia:

Per a aquesta activitat utilitzarem la nostra aula ja que comptem amb pissarra digital. El parlant té un temps màxim d'exposició de cinc minuts, i la resta de la classe actua com a audiència, que transcorreguda la presentació hi haurà un torn de preguntes. El professor no intervindrà durant l'exposició.

Avaluació:

       Per a aquest tipus d'activitats he proposat la anomenada “peer evaluation” en la qual els companys del parlant disposen d'una quadrícula on van avaluant una sèrie d'ítems, i el resultat és un “feedback” basat en les destreses de la presentació en si. Per donar-li més objectivitat només es posa el nom de l'alumne que s'està avaluant.
       D'altra banda, com a professora, faré la meva pròpia avaluació de l'exposició on em centro en gramàtica. Normalment escric les cites exactes i subratllo els errors. Després els alumnes han de dedicar algun temps a fer una autocorrecció.

Reflexions: 
            He de dir que aquesta activitat m'ha portat temps preparar-la, entre muntar el powerpoint i trobar l'oportunitat per gravar el vídeo. Pel que espero que pugui realitzar aquesta activitat en classe més endavant quan tingui permís dels pares per poder penjar els vídeos en el bloc.
           
             Penso que l'ús de les tics ens ajuda als docents a trobar altres vies per fer veure que l'aprenentatge d'una llengua no és només un llibre, i així hi hagi més motivació per part de l'alumnat. Suposo que d'aquesta manera realitzar una exposició oral davant d'un públic els ajudarà per al seu desenvolupament personal amb vista a un futur, per exemple en la seva etapa a la universitat i posteriorment al món laboral.


Us deixo amb la meva activitat!!!No hay comentarios:

Publicar un comentario